فرش ماشینی طرح باغ ملک 1000 شانه تراکم 3000

تومان

شانه : 1000 شانه

تراکم : 3000 تراکم

100 درصد آکرلیک

تمام نخ

بدون پرز

با کیفیت بالا