فرش ماشینی شهرزاد 1000 شانه 3000 تراکم

تومان

فرش ماشینی

1000 شانه

3000 تراکم

بدون پرز دهی

تمام نخ

100 درصد اکریلیک

ارسال رایگان